Privacyverklaring

JOA gaat met de grootste zorgvuldigheid om met de (persoons)gegevens van bezoekers die in het kader van een bezoek van zijn website beschikbaar komen. JOA zal daarom deze (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement beschreven doeleinden. 

Verwerking persoonsgegevens

Alle gegevens die door onze site wordt verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld door het invullen van een reactieformulier of het het inschrijven van een evenement, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. 

Verwerking gegevens bezoek website

JOA verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website, zoals het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina's en de duur van een bezoek. Het programma maakt daarbij gebruik van zogenaamde 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer wordt geplaatst) om te kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. 

Bij het verwerken van onze websitestatistieken worden de IP-adressen van de bezoekers geanonimiseerd: van alle IP-adressen wordt het laatste deel verwijderd, waardoor van een gebruiker nog wel het land is te bepalen, maar niet de exacte locatie. 

Privacybeleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit onze website wordt verwezen. JOA is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites noch voor de verwerking van de persoonsgegevens dan wel andere gegevens door de beheerders van deze sites.