Lid worden

JOA streeft naar een evenwichtig ledenbestand met leden uit verschillende vakgebieden. De toegevoegde waarde van de vereniging voor de leden, maar ook de sponsoren, is exclusiviteit, deelname van professionele dynamische partijen en een hoogwaardig niveau van verschillende leden. Om dit te kunnen bereiken verbindt JOA voorwaarden aan het lidmaatschap. Gedreven, enthousiaste, vakdeskundige en gezellige leden zijn altijd welkom. Daarnaast wordt aan de volgende uitgangspunten getoetst:

 • Leden moeten gebonden zijn aan regio groot Amsterdam.
 • Maximale leeftijd voor toetreding is 35 jaar. Leden kunnen lid blijven tot en met 40 jaar (zie ook voorwaarden hieronder).
 • Minimaal 3 jaar werkervaring binnen vastgoed.
 • Als lid moet je bereid zijn om actief te zijn binnen de vereniging.
 • Uitgangspunt is maximaal twee leden per organisatie, e.e.a. afhankelijk van grootte en soort organisatie. Indien een bedrijf bestaat uit vele dochterondernemingen dan kan er maximaal per dochteronderneming een lid zijn.

Wil je je aanmelden als lid? Ga dan hier naar het aanmeldformulier. Na ontvangst van het aanmeldformulier wordt de aanmelding door het bestuur aan bovenstaande criteria getoetst. Indien de persoon aan de criteria voldoet kan deze persoon lid worden. Let wel voor sommige disciplines kan een wachtlijst bestaan waardoor lidmaatschap op dat moment niet mogelijk is.

p.s.: Onvolledig ingevulde formulieren kunnen in aanmerking komen om niet behandeld te worden.

Voorwaarden lidmaatschap

 • Indien leden overstappen van werkgever is het persoonlijk lidmaatschap leidend en kan degene gewoon lid blijven, tenzij de branche geen raakvlakken heeft met JOA.
 • Voor 2020 is de bijdrage vastgesteld op € 170,-.
 • Als lid ben je bereid om actief te zijn binnen de vereniging.
 • Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Wil je je lidmaatschap opzeggen? Dan kan per e-mail en dient vóór 1 februari van het nieuwe jaar van automatisch voortgezet lidmaatschap verstuurd te zijn; er wordt voor dat jaar geen contributie in rekening gebracht. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het jaar van je 40ste verjaardag is automatisch het laatste jaar van je lidmaatschap. Aan het einde van dat kalender jaar wordt je vanzelf uitgeschreven.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om een lidmaatschap op te zeggen indien:
  - Leden geen contributie betalen, en/of
  - Leden weinig aanwezig zijn bij bijeenkomsten, en/of
  - Leden veranderen van baan en hierdoor geen raakvlakken meer hebben met regio en/of sector.

Lidmaatschap opzeggen? Stuur een mail voor 1 februari naar joainside@gmail.com.

Ik wil lid worden
Wil je je aanmelden als lid? 

 • Vul het formulier in
 • Na ontvangst van het aanmeldformulier wordt de aanmelding door het bestuur getoetst.
 • Indien de persoon aan de criteria voldoet kan deze persoon lid worden.
   

Let wel voor sommige disciplines kan een wachtlijst bestaan waardoor lidmaatschap op dat moment niet mogelijk is.

Ja, ik wil lid worden